Մոլեկուլյար կենսաբանության և ցիտոգենետիկական լաբորատորիա

Իմունաֆենոտիպավորման լաբորատորիան ստեղծվել է 2013թ. Օգոստոսին ՀՀ ԱՆ հովանու ներքո: Այն հանդիսանում է նոր բաժին ոչ միայն Արյունաբանական կենտրոնում, նաև տարածաշրջանում: Լաբորատորիան ղեկավարում է Ալին Հակոբի Այվազյանը:

Լաբորատորիան տրամադրում է լայն ոլորտի ծառայություններ՝ հետազոտություններ հոսքային ցիտոֆլուրոիմետրով բջջային և ենթաբջջային մակարդակում:

Իմունաֆենոտիպավորման ներդրումը հեղափոխական էր սուր լեյկոզների ախտորոշման մեջ, քանի որ ապահովում էր ավելի մանրամասն և պրոգնոստիկորեն նշանակալի ֆենոտիպեր: Թերապիայի պատասխանի, մնացորդային հիվանդության և վաղ ռեցիդիվի մոնիտորինգը կարող է հեշտությամբ իրականացվել հոսքային ցիտոմետրի օգնությամբ:

Լաբորատորիայում նմուշների մշակման համար օգտագործվում է 4-գույնանի BD FACSCalibur անալիզատորը, որն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել 3 գույն (530/30, 575/26 և 650LP ֆիլտրներ) և 635նմ կարմիր լազեր, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել մեկ գույն (670LP ֆիլտր): Հիվանդների արյան բջիջները փորձանմուշում ներկվում են (Becton Dickinson և BD Biosciences ֆիրմաների) մոնոկլոնալ հակամարմիններով, որոնք բնորոշ են մակերևույթային և ներբջջային հակագեներին՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցերի համապատասխան:

Հետազոտման համար օգտագործվող նմուշներ՝

 • ծայրամասային արյուն,
 • ոսկրածուծ,
 • ողնուղեղային հեղուկ,
 • օրգանիզմի հեղուկներ:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Իմունաֆենոտիպավորում լեյկոզների և լիմֆոմաների բոլոր տեսակների համար՝
 • Քրոնիկ Միելոգենային Լեյկոզ (ՔՄԼ)
 • Սուր Միելոիդային Լեյկոզ (ՍՄԼ)
 • Սուր Միելոբլաստային Լեյկոզ
 • Սուր Միելոմոնոցիտային Լեյկոզ
 • Սուր Լիմֆոբլաստային/Լիմֆոցիտային Լեյկոզ
 • Խառը Գծային Լեյկոզ (ԽԳԼ)
 • Սուր Պրոմիելոցիտային Լեյկոզ (ՍՊԼ)
 • Սուր Էրիթրոիդային Լեյկոզ (ՍԷԼ)
 • Նախա Բ-Լիմֆոբլաստային Լեյկոզ
 • Նախա Տ-Լիմֆոբլաստային Լեյկոզ
 • Բ-բջջային Քրոնիկական Լիմֆոցիտային Լեյկոզ (Բ-ՔԼԼ)
 • Տ-բջջային Քրոնիկական Լիմֆոցիտային Լեյկոզ (Տ-ՔԼԼ)
 • Փոքր Լիմֆոցիտային Լիմֆոմա (ՓԼԼ)
 • Նախալիմֆոցիտային Լեյկոզ (ՆԼԼ)
 • Թարթչաբջջային լեյկոզ (ԹԲԼ)
 • Բազմակի Միելոմա (ԲՄ)
 • Միելոդիսպլաստիկ Համախտանիշ
 • Հասուն Տ և ԲՔ բջիջների նորագոյացություններ
 • Հոջկինի լիմֆոմա
 1. Սուր լեյկոզների դեպքում նվազագույն մնացորդային հիվանդության (ՄՆՀ) հայտնաբերումը
 2. Լիմֆոցիտների ենթապոպուլյացիաների, ցողունային բջիջների թվարկում
 3. Համատեղելիության որոշում երիկամի փոխպատվաստման համար հոսքային ցիտոմետրիկ եղանակով
 4. Հետփոխպատվաստումային մոնիտորինգ՝
 • Տ-բջջային մարկերներ` CD3, CD4, CD8
 • Բ-բջջային մարկերներ`  CD19
 • ԲՔ բջջիմարկերներ` CD56
 1. Կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ ախտորոշումը հոսքային ցիտոմետրիկ եղանակով
 2. Թրոմբոցիտների ֆունկցիայի հետազոտություն

Ցիտոգենետիկական լաբորատորիա

 • Ֆիլադելֆյան քրոմոսոմի BCR/ABL t (9; 22) հայտնաբերում
 • Ոսկրածուծի կարիոտիպավորում
 • Արյան կարիոտիպավորում
 • ՍՄԼ-ի ախտորոշում FISH մեթոդով և կարիոտիպավորումով
 • ՍԼԼ-ի ախտորոշում FISH մեթոդով և կարիոտիպավորումով
 • ՔԼԼ-ի ախտորոշում FISH մեթոդով
 • Միելոմայի ախտորոշում FISH մեթոդով
 • Լիմֆոմայի ախտորոշում FISH մեթոդով
 • ՍՊԼ-ի ժամանակ PML/RARA տրանսլոկացիայի հայտնաբերում
 • ՍԼ-ի ախտորոշում FISH մեթոդով և կարիոտիպավորումով
 • FIP1L/CHIC2/PDGFRA դելեցիայի հայտնաբերում
 • Ամնիոտիկ հեղուկի և խորիոնիկ թավիկների հետազոտություն FISH մեթոդով
 • Կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ Her-2 մուտացիայի հայտնաբերում
 • Հեմոֆիլիայի VIII գործոնի գենի (Xq28) մուտացիայի որոշում FISH մեթոդով
 • Անպտղությամբ տառապող զույգերի մոտ արյան կարիոտիպավորում:

Մոլեկուլյար գենետիկական լաբորատորիա

 1. Jak-2 գենի որոշում ալել-սպեցիֆիկ ՊՇՌ մեթոդով
 2. BCR/ABL տրանսլոկացիայի որակական որոշում ՊՇՌ մեթոդով
 3. BCR/ABL տրանսլոկացիայի քանակական որոշում ՊՇՌ մեթոդով

Էլեկտրաֆորեզի մեթոդ՝

 • Helena V8 ավտոմատացված անալիզատրով հեմոգլոբինի էլեկտրաֆորեզ՝ հեմոգլոբինի A, A2, F և ախտաբանական տեսակների որոշում
 • Helena V8 ավտոմատացված անալիզատրով շիճուկային սպիտակուցների իմունային մազանոթային էլեկտրաֆորեզ
 • Helena V8 ավտոմատացված անալիզատրով շիճուկային սպիտակուցների մազանոթային էլեկտրաֆորեզ
 • Helena V8 ավտոմատացված անալիզատրով մեզի սպիտակուցների մազանոթային էլեկտրաֆորեզ
 • Helena V8 ավտոմատացված անալիզատրով կենսաբանական հեղուկների մազանոթային էլեկտրաֆորեզ
 • HYDRASYS 2 scan Sebia անալիզատրով Բենս-Ջոնսի ախտաբանական սպիտակուցի որոշում մեզում և շիճուկում