Վարչական մաս

Ղազարյան Վազգեն Գուրգենի

Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ. +37410 28 38 77

Արաքսյա Ալեքսանդրի Ղազարյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (110)

Մարիամ Միշայի Դանիելյան

Կազմակերպչամեթոդական բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (108)