Վարչական մաս

Անահիտ Աշոտի Գիշյան

Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ. +37410 28 38 77

Արաքսյա Ալեքսանդրի Ղազարյան

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (110)

Մարինա Հրանտի Քամալյան

Բժշկական օգնության սպասարկման որակի և անվտանգության վերահսկման բաժնի ղեկավար

Հեռ. +37410 28 38 93

Մարիամ Միշայի Դանիելյան

Կազմակերպչամեթոդական բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (108)

Աննա Հովհաննեսի Հովհաննիսյան

Մենեջմենթի և կորպորատիվ կառավարման հարցերով բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (106)