Վարչական մաս

Վազգեն Գուրգենի Ղազարյան

Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ. +37410 28 38 77

Լիա Հայկի Ղազարյան

Անձնակազմի կառավարման բաժնի ղեկավար

Հեռ. +37410 28 38 93 (110)

Մարիամ Միշայի Դանիելյան

Կազմակերպչամեթոդական բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (108)