Մարիամ Միշայի Դանիելյան

Կազմակերպչամեթոդական բաժնի վարիչ

Հեռ. +37410 28 38 93 (108)