Արյան բաղադրամասերի եվ պատրաստուկների տրամադրման բաժին

Բաժնի ղեկավարն է Արմինե Անդրանիկի Ստեփանյանը:

Բաժնի հիմանական խնդիրներն են՝

  • Արյունաբանական կենտրոնի դոնորական բաժնից և Հայաստանի բուժհաստատությունների ԱՓԲ-ից արյան բաղադրամասերի ընդունում և պահպանում:
  • Արյան բաղադրամասերի փոխանակում Հայաստանի արյան կայանների կամ այլ բուժհաստատությունների արյան կետերի և Արյունաբանական կենտրոնի միջև պայմանագրերի համաձայն:
  • Հայաստանի ցանկացած բուժհաստատությունից արյան բաղադրամասերի պատվերների ընդունում. պատվերի ճշգրտումը կատարվում է բաժնում առկա արյան բաղադրամասերի համապատասխան:
  • Հայաստանի բուժհաստատություններին արյան բաղադրամասերի տրամադրում (միայն պահանջագրերի առկայության դեպքում):
  • Համապատասխան փաստաթղթերի ձևակերպում:
  • Արյան շարժի (մուտք և ելք) հաշվարկների հսկողություն բաժնում:
  • Արյան պատրաստուկների շարժի (մուտք և ելք) ամենամսյա հաշվետվությունների կազմում:
  • Հակառեզուսիմունոգլոբուլին պատրաստուկի պահպանում և բաշխում ՀՀ ծննդատներ ըստ ՀՀ ԱՆ պետպատվերի բաշխման ցուցակի: