ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՇԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Բաժանմունքի վարիչ՝ Անդրանիկ Գրիգորի Շամիլյան

Արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքի կառուցվածքի մեջ մտնում են դոնորական կադրերի հավաքագրման ու բժշկական ծանուցման խմբերը և արյան ու դրա բաղադրամասերի պաշարման խումբը: Բաժանմունքում աշխատում են բարձր որակավորմամբ մասնագետներ` բժիշկներ, բարձրակարգ բուժքույրեր, որոնք ունեն իրենց զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան վկայականներ:

Արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները՝

 • Արյան դոնորների ընդունում և զննում
 • Արյան դոնորներից արյան կամ արյան բաղադրամասերի հավաքագրում, մշակում և պահպանում
 • Դոնորների իմունիզացում Rh(D)-հակածինով
 • Իզոիմուն պլազմայի հավաքագրում և պահպանում
 • Արյան բաղադրամասերի ռենտգեն ճառագայթում և պաթոգեն ինակտիվացում
 • Պերիֆերիկ ցողունային բջիջների հավաքագրում
 • Արտագնա արյունատվությունների կազմակերպում և անցկացում

Արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքում պատրաստվում են հետևյալ բաղադրամասերը՝

 • Էրիթրոցիտային զանգված
 • Լվացված էրիթրոցիտային զանգված
 • Լեյկոֆիլտրված էրիթրոցիտային կախույթ
 • Ճառագայթված էրիթրոցիտային զանգված
 • Թարմ սառեցված պլազմա (ստացված մեկ պարկ ամբողջական արյունից կամ պլազմաֆերեզի եղանակով)
 • Պաթոգեն ինակտիվացված թարմ սառեցված պլազմա
 • Կրիոպրեցիպիտատ
 • Ճառագայթված թրոմբոցիտային զանգված (ստացված մեկ պարկ ամբողջական արյունից)
 • Թրոմբոցիտային կոնցենտրատ (ստացված աֆերեզի եղանակով)
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐԻ ՇԱՄԻԼՅԱՆ

Աշխատանքային գործունեություն

2009թ-ից՝ Արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքի վարիչ, «ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2005թ-ից՝ բժիշկ-փոխներարկաբան, Արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունք, «ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2005-2007թթ.՝ բուժծառայության պետ, ՀՀՊՆ N զորամաս