ԱՐՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՀՈՒՄՔԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Բաժանմունքի վարիչ՝ Միքայել Մարտիկի Գինովյան, կ.գ.թ.

Բժիշկ լաբորանտ՝ Ռուզաննա Անդրանիկի Պետրոսյան

Քիմիկ-տեխնոլոգ՝ Գայանե Ռաֆայելի Կիրակոսյան, կ.գ.թ. 

Արյան պատրաստուկների հումքի վերամշակման բաժանմունքը գործում է 1971 թ.-ից: Սկզբնական ժամանակաշրջանում ներդրվել էր ֆիբրինոգենի և իզոգեն շիճուկի արտադրությունը, որոնք լայնորեն կիրառվում էին hանրապետության բուժհաստատություններում: Հետագայում ներդրվում է հակաստաֆիլակոկային պլազմայի և փոքր քանակությամբ ֆիբրինային թերթիկների արտադրությունը:

Այժմ բաժանմունքում իրականացվում է հակառեզուս Rho (D) իմունոգլոբուլին պատրաստուկի արտադրությունը, որը ներդրվել է դեռևս 1975թ.-ին:

Հակառեզուս D իմունոգլոբուլինը օգտագործվում է պտղի և նորածնի հոմոլիտիկ հիվանդության կանխարգելման նպատակով: Պտղի և նորածնի հեմոլիտիկ հիվանդությունը դա նախածննդյան  կամ նորածնի փուլում հեմոլիտիկ պրոցես է, որը ուղեկցվում արյան կարմիր բջիջների աբնորմալ քայքայմամբ: Մինչ ծննդյան շրջանը, այն կոչվում է պտղի էրիթրոբլաստոզ կամ պտղի ջրգողություն: Եթե այն չբուժվի ապա հիվանդությունը կարող է հանգեցնել անեմիայի, հիպերբիլիռուբինեմիայի և մահվան:

Հակառեզուս D իմունոգլոբուլին պատրաստուկի նախածննդյան և հետծննդյան ներարկումները հնարավորություն են տալիս կանխարգելել ռեզուս իզոիմունիզացիան գրեթե 100%-ով:

ՀՀ-ում ռեզուս դրական երեխայի ծնունդից հետո 72 ժամվա ընթացքում  այն ռեզուս բացական կանայք, որոնց մոտ չի դիտվում հակառեզուս D իմունոգլոբուլինների սինթեզ, պարտադիր ստանում են հակառեզուս D իմունոգլոբուլին պատրաստուկի կանխարգելիչ ներարկում:

Հակառեզուս D իմունոգլոբուլին լայնորեն կիրառվում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ծննդատներում: Տարածաշրջանում նմանատիպ պատրաստուկ չի արտադրվում:

ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՐՏԻԿԻ ԳԻՆՈՎՅԱՆ

Աշխատանքային գործունեություն

2014թ.-ից՝ բաժանմունքի ղեկավար, Արյան պատրաստուկների հումքի վերամշակման բաժանմունք, «ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2012-2014թթ.՝ քիմիկ-տեխնոլոգ, Արյան պատրաստուկների հումքի վերամշակման բաժանմունքում, «ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2011թ.-ից՝  կրտսեր գիտաշխատող, Գիտական բաժին, «ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ