Արյան պատրաստուկների հումքի վերամշակման բաժանմունք

Արյան պատրաստուկների հումքի վերամշակման բաժանմունք

Բաժնի վարիչ՝  Գինովյան Միքայել Մարտիկի

բժիշկ լաբորանտ՝ Պետրոսյան Ռուզաննա Անդրանիկի

Բաժանմունքում իրականացվում է հակառեզուս Rho (D) իմմունոգլոբուլին պատրաստուկի արտադրությունը, որը ներդրվել է դեռևս 1975թ-ին: Այն կիրառվում է պտղի և նորածնի հեմոլիտիկ հիվանդության կանխարգելման նպատակով: Հակառեզուս Rho (D) իմմունոգլոբուլին պատրսատուկի ստացումը կատարվում է իմուն պլազմայից ռիվանոլային անջատման եղանակով: Այն լայնորեն կիրառվում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ծննդատներում: Տարածաշրջանում նմանատիպ պատրաստուկ չի արտադրվում:

Արյան պատրաստուկների հումքի վերամշակման բաժանմունքը գործում է 1971 թ-ից: Սկզբնական ժամանակաշրջանում ներդրվել էր ֆիբրինոգենի և իզոգեն շիճուկի արտադրությունը, որոնք լայնորեն կիրառվում էին Հանրապետության բուժհաստատություններում: 1957-1991 թվականներին աճող քանակներով պատրաստվում էր չոր պլազմա, որը հիմնականում պահեստավորվում էր արտակարգ իրավիճակներում օգտագործելու համար: Բացի դրանից, բաժանմունքում պատրաստվում էին նատիվ պլազմա, էրիթրոցիտար, լեյկոցիտար և թրոմբոցիտար զանգվածներ:

Հետագայում ներդրվում է հակաստաֆիլակոկային պլազմայի և փոքր քանակությամբ ֆիբրինային թերթիկների արտադրությունը: 1980թ-ին բաժնում սկսվում է  պլացենտար շիճուկից ալբումինի 10%-անոց լուծույթի արտադրությունը, այնուհետև մարդու արյան պլազմայից՝ ցածր ջերմաստիճաններում, սպիրտային ֆրակցիավորման եղանակով: Սակայն 90-ական թվականներին սարքավորումների մաշվածության և հումքի անբավարար քանակի պատճառով ալբումինի արտադրությունը, դադարեցվում է: Պետք է նշել, որ նախկինում բաժանմունքը ամբողջությամբ բավարարում էր Հայաստանի բուժհաստատությունների կրիոպրեցիպիտատի պահանջը: 1991թ-ից կրիոպրեցիպիտատի ստացման գործընթացում Մ. Ալեքսանդրյանի կողմից մշակվել էր, ջրաղային լուծույթի կիրառումը՝ որպես դեղամիջոց (մարդու արյան դեպրոտեինացված պլազմայի էքստրակտ): Այն փաստացի ստացվում էր թափոնի ենթարկվող նյութերից, չուներ անտիգենային հատկություններ և խմբային պատկանելիություն, պարունակում էր մեծ քանակությամբ բնական միկրոէլեմենտներ, կիրառվում էր նյութափոխանակային գործընթացների բարելավման և հյուսվածքների վերականգնման արագացման համար:

Ապագայում պլանավորվում է հակաստաֆիլակոկային իմունոգլոբուլինի, նորմալ իմունոգլոբուլինի, ստերիլիզացված շիճուկի և ֆիբրինային թերթիկների արտադրություն, ինչպես նաև ֆիբրինոգենի, կրիոպրեցիպիտատի և կոնցենտրացված պլազմայի լուծույթի արտադրությունների վերականգնում: