ՄԵԾԱՀԱՍԱԿՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱ - ԴԻՍՊԱՆՍԵՐԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Բաժանմունքի ղեկավար՝ Ներսես Ալբերտի Ղահրամանյան
 

Բաժանմունքի կողմից իրականացվող աշխատանքների ծավալը հետևյալն է ՝

 • Արյունաբանական կենտրոն դիմող առաջնակի հիվանդների խորհրդատվությունների իրականացում
 • Արյունաբանական կենտրոնի հսկողության տակ գտնվող հիվանդների դիսպանսեր հսկողություն
 • Ցերեկային ստացիոնար, որտեղ իրականացվում է ֆիզիկապես պահպանված հիվանդների ինտենսիվ քիմիաթերապիայի ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան բուժօգնություն, որը հնարավորություն է ընձեռում օգնել և բարելավել արյունաբանական հիվանդություններով տառապող հիվանդների կյանքի որակը, ստանալ կայուն ռեմիսիաներ:

Բաժանմունքում բուժում են ստանում հետևյալ հիվանդություններով հիվանդներ՝

 • Սուր լեյկոզներ
 • Քրոնիկ լեյկոզներ
 • Լիմֆոմաներ (բոլոր տեսակի)
 • Միելոմային հիվանդություն
 • Միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ (քրոնիկ միելոլեյկոզ, միելոդիսպլազիաներ, միելոֆիբրոզ, քրոնիկ միելոմոնոբլաստային լեյկոզ)
 • Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ (քրոնիկ լիմֆոլեյկոզ, թարթչաբջջային լեյկոզ)
 • Սակավարյունություններ (ժառանգական և ձեռքբերովի)
 • Սակավարյունություններ պայմանավորված միկրոէլեմենտների անբավարարությամբ

Բաժանմունքի բժիշկ-արյունաբանների կողմից հրատարակվում են գիտական մի շարք հոդվածներ, որոնք տպագրվել են ինչպես հայրենական, այնպես էլ արտասահմանյան ամսագրերում: Կատարվում են նաև փորձի փոխանակումներ և կազմակերպվում են համատեղ սեմինարներ և քննարկումներ ՌԴ-ի և արտերկրի այլ մասնագետների հետ: