Մանկական արյունաբանական կլինիկական բաժանմունք

Բաժանմունքի ղեկավար՝ Լալա Հակոբի Վաղարշակյան

Մանկական արյունաբանական բաժանմունք՝

  • մանկական արյունաբանական շուրջօրյա ստացիոնար
  • մանկական արյունաբանական ցերեկային ստացիոնար
  • մանկական դիսպանսեր

Շուրջoրյա ստացիոնարը համալրված է 25 մահճակալով: Այստեղ բուժում են ստանում 0-18 տարեկան, արյան չարորակ և արունաբանական այլ ախտաբանություններով տառապող երեխաներ:

ԱԿ մանկական բաժանմունքում տարեկան բուժում են ստանում լեյկոզով և լիմֆոմաներով միջինը 30-40 առաջնակի ախտորոշված հիվանդ: Սուր լեյկոզի լիմֆոբլաստային տարբերակին բաժին է ընկնում 80%-ը, 18-20%-ը՝ միելոբլաստային տարբերակին, 0-2%-ը` քրոնիկ միելոլեյկոզին: Հիվանդացության առավելագույն քանակը բաժին է ընկնում 2,5-5 տարիքային խմբերին: Արական և իգական սեռերի հարաբերակցությունը՝ 1,5/1:

1987թ.-ից սկսած հիվանդների բուժումն իրականացվել է ըստ AUR ծրագրի: 1992-1993թթ. մանկական սուր լեյկոզների բուժման պրակտիկայում ներդրվել է BFM /Բեռլին-Ֆրանկֆուրտ-Մյունստեր/ ծրագիրը: 2013թ.-ից սուր լեյկոզի բուժման համար կիրառվել է նաև MB (Մոսկվա/Բերլին) ծրագիրը: Այս ծրագրերը, կախված սուր լեյկոզի տեսակից, թույլ են տալիս 70-90% դեպքերում ստանալ ռեմիսիա, իսկ 5 տարվա առանց ռեցիդիվների ապրելիության ցուցանիշը համապատասխանորեն կազմում է 40-70%:

Սկսած 1994թ.-ից մինչ այսօր ունենք մոտ 500-600 առողջացած երեխաներ, որոնք վերադարձել են իրենց ակտիվ կենսակերպին, սովորում են, աշխատում և ունեն առողջ սերունդ:

Լալա Հակոբի Վաղարշակյան

Աշխատանքային գործունեություն

2007թ.-ից՝ Մանկական արյունաբանական կլինիկական բաժանմունքի ղեկավար, ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

1987թ.-ից՝ մանկական արյունաբան, ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

1981-1985թթ.՝ տեղամասային մանկաբույժ, N12 պոլիկլինիկա