ԻՄՈՒՆԱՖԵՆՈՏԻՊԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Լաբորատորիան ղեկավարում է Նարինե Ալբերտի Ղազարյանը։

Իրականացվում են․

 1. Իմունաֆենոտիպավորում հոսքային ցիտոմետրիայի միջոցով
 2. Ցիտոգենետիկական հետազոտություններ (FISH) ՍԼԼ-ի, ՍՄԼ-ի, ՔՄԼ-ի, ՔԼԼ-ի և ՄԴՍ-ի հիվանդությունների համար
 3. Էլեկտրաֆորեզ`
 • Մեզի և արյան շիճուկի սպիտակուցների էլեկտրաֆորեզ իմունաֆիքսացիայով
 • Բենս Ջոնսի սպիտակուցի հայտնաբերում մեզում և շիճուկում
 • Հեմոգլոբինի էլեկտրաֆորեզ

Իմունաֆենոտիպավորում հոսքային ցիտոմետրով

Հոսքային ցիտոմետրիան առանցքային նշանակություն ունի  արյան չարորակ հիվանդությունների ախտորոշման համար (լեյկոզների ու լիմֆոմաների ճշգրիտ ախտորոշում) և ժամանակակից բժշկության մեջ համարվում է այդ հիվանդությունների ախտորոշման հիմքը:

Լեյկոզների ու լիմֆոմաների ճշգրիտ ախտորոշումից բացի, հոսքային ցիտոմետրիայի կիրառման երկրորդ շատ կարևոր ոլորտը նվազագույն մնացորդային հիվանդության հայտնաբերումն է կամ հետթերապևտիկ մոնիտորինգը:

Կլինիկական լաբորատորիայում հոսքային ցիտոմետրիայով իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները․

 1. Լեյկոզների, միելոմային և B լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշում
 2. Նվազագույն մնացորդային հիվանդության հայտնաբերում (B լիմֆոբլաստային լեյկոզ), բուժման մոնիտորինգ
 3. Իմուն ստատուսի գնահատում
 4. CD34+ (ցողունային) բջիջների որոշում  (CD45/CD34/7AAD):

Հետազոտման համար օգտագործվող նմուշներն են․

 • Ծայրամասային արյուն
 • Ոսկրածուծ
Նարինե Ալբերտի Ղազարյան

Աշխատանքային գործունեություն

2018թ. օգոստոսի 21-ից՝ Իմունաֆենոտիպավորման և մոլեկուլային կենսաբանական բաժանմունքի ղեկավար, ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2019թ․ մայիս-հունիս՝ գիտաշխատող, Տոկիոյի համալսարան, Ճապոնիա

2019թ. փետրվար-մարտ՝ գիտաշխատող, Էսսենի համալսարանական հիվանդանոց, Էսսեն, Գերմանիա

2017-2018թթ․՝ Հետդոկտորական-գիտաշխատող,Մաքս Պլանկի փորձարարական բժշկության ինստիտուտ, Նյարդային ազդանշանների համալսարանի մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոն - Գյոտինգեն, Գերմանիա                                                      

2017թ․ հունվար- հոկտեմբեր` ՊՇՌ և FISH մասնագետ, ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2015 –2016թթ.` հետդոկտորական գիտաշխատող, Պորտոյի համալսարան, Պորտուգալիա

2013 թ. սեպտեմբերից - առ այսօր ավագ գիտաշխատող Լ.Ա. Օրբելու ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ - Երևան, Հայաստան

2013-2015թթ․` գիտաշխատող, Մաքս Պլանկի փորձարարական բժշկության ինստիտուտ, Նյարդային ազդանշանների համալսարանի մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոն - Գյոտինգեն, Գերմանիա                                                      

2011 -2013 թթ․` ասպիրանտ Լ.Ա. Օրբելու ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ-Երևան, Հայաստան

2010 –2011թթ.՝ կրտսեր գիտաշխատող Լ.Ա. Օրբելու ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ-Երևան, Հայաստան

2010 – 2015թթ․՝ գիտաշխատող, Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման հիմնախնդիրներ, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի

2009 –2010թթ.`գիտաշխատող, «ՎԻՈԼԱ» արյան և ախտորոշման կենտրոն