ԻՄՈՒՆԱՖԵՆՈՏԻՊԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Լաբորատորիան ղեկավարում է Նարինե Ալբերտի Ղազարյանը։

Իրականացվում են․

 1. Իմունաֆենոտիպավորում հոսքային ցիտոմետրիայի միջոցով
 2. Ցիտոգենետիկական հետազոտություններ (FISH) ՍԼԼ-ի, ՍՄԼ-ի, ՔՄԼ-ի, ՔԼԼ-ի և ՄԴՍ-ի հիվանդությունների համար
 3. Էլեկտրաֆորեզ`
 • Մեզի և արյան շիճուկի սպիտակուցների էլեկտրաֆորեզ իմունաֆիքսացիայով
 • Բենս Ջոնսի սպիտակուցի հայտնաբերում մեզում և շիճուկում
 • Հեմոգլոբինի էլեկտրաֆորեզ

Իմունաֆենոտիպավորում հոսքային ցիտոմետրով

Հոսքային ցիտոմետրիան առանցքային նշանակություն ունի  արյան չարորակ հիվանդությունների ախտորոշման համար (լեյկոզների ու լիմֆոմաների ճշգրիտ ախտորոշում) և ժամանակակից բժշկության մեջ համարվում է այդ հիվանդությունների ախտորոշման հիմքը:

Լեյկոզների ու լիմֆոմաների ճշգրիտ ախտորոշումից բացի, հոսքային ցիտոմետրիայի կիրառման երկրորդ շատ կարևոր ոլորտը նվազագույն մնացորդային հիվանդության հայտնաբերումն է կամ հետթերապևտիկ մոնիտորինգը:

Կլինիկական լաբորատորիայում հոսքային ցիտոմետրիայով իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները․

 1. Լեյկոզների, միելոմային և B լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ճշգրիտ ախտորոշում
 2. Նվազագույն մնացորդային հիվանդության հայտնաբերում (B լիմֆոբլաստային լեյկոզ), բուժման մոնիտորինգ
 3. Իմուն ստատուսի գնահատում
 4. CD34+ (ցողունային) բջիջների որոշում  (CD45/CD34/7AAD):

Հետազոտման համար օգտագործվող նմուշներն են․

 • Ծայրամասային արյուն
 • Ոսկրածուծ