ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Լաբորատորիայի ղեկավար՝ Սոնա Եգորի Հովհաննիսյան

ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

 Մանրէաբանական լաբորատորիան սկսել է իր գործունեությունը արյան ծառայության ստեղծման առաջին օրերից, քանի որ խիստ անհրաժեշտ էր ստուգել ամբողջ դոնորական արյան ստերիլությունը:

Հետզհետե լաբորատորիայի աշխատանքը ընդլայնվեց և սկսեցին անցկացվել արյան հիվանդների կլինիկական-ախտորոշիչ և սանիտարամանրէաբանական հետազոտություններ:

Լաբորատորիան հագեցած է ժամանակակից բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով: Լաբորատորիայում գործում է հանրապետությունում եզակի սարք, որը հնարավորություն է տալիս ախտորոշել սեպսիսը (աէրոբ և անաէրոբ մանրէների առկայությունը արյան մեջ):

Լաբորատորիայում կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

 • Արյան ստերիլության որոշում դասական եղանակով

 • Արյան ստերիլության որոշում սարքերի միջոցով (աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ մանրէների որոշում)

 • Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն

 • Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն

 • Բերանի խոռոչի (լինդ, լեզու, բկանցք) քսուկների մանրէաբանական հետազոտություն

 • Աչքի, ականջի և քթի քսուկների մանրէաբանական հետազոտություն

 • Վերքի մակերեսի, թարախի մանրէաբանական հետազոտություն

 • Հեշտոցի արտազատուկի մանրէաբանական հետազոտություն

 • Պունկտատների մանրէաբանական հետազոտություն

 • Կրծքի կաթի մանրէաբանական հետազոտություն

 • Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն՝ դիզբակտերիոզ

 • Կղանքում Հելիկոբակտեր պիլորիի(Helicobakter pylori) որակական որոշում(իմունոիտոմատոգրաֆիկ էքսպրես թեստ)

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

1972թ. բակտերիոլոգիական լաբորատորիայի հիման վրա կազմակերպվել և սկսել է գործել Արյան բաղադրամասերի, արյան պատրաստուկների, արյան փոխարինիչների և կոնսերվացնող լուծույթների որակի պետական հսկողության լաբորատորիան: Լաբորատորիայի հիմնական խնդիրն է արյան պատրաստուկների որակի համակարգված հսկողության իրականացումը` համաձայն գործող նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

Ամբողջ արտադրությունը ենթարկվում է համակարգված հսկողության, պարզվում են հետփոխներարկումային բարդությունների և ռեակցիաների հնարավոր պատճառները, ինչպես նաև անորակ արտադրանքի բացթողման պատճառները:

Կատարվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

 • Ստերիլություն՝ արյան, արյան փոխարինիչների, արյան բաղադրամասերի և պատրաստուկների

 • Ֆիզիկա-քիմիական, քանակական և որակական հատկությունների որոշում (pH, ընդհանուր սպիտակուց, էլեկտրոֆորետիկ մաքրություն և այլն)

 • Պիրոգենության ստուգում

 • Տոկսիկության ստուգում

ՍՈՆԱ ԵԳՈՐԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Աշխատանքային գործունեություն

2018թ. հոկտեմբերի 26-ից՝ Մանրէաբանական եվ արտադրանքի որակի վերահսկողության լաբորատորիայի ղեկավար

2018թ. ապրիլից՝ բժիշկ-մանրէաբան, «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ»

2016-2018թթ.՝ բժիշկ-մանրէաբան, «Սուրբ Մարիամ» բժշկական կենտրոն, ք.Աբովյան 

2011-2016թթ.՝ բժիշկ- մանրէաբան, ՀՀ ԱՆ «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2009-2011թթ.՝ մանրէաբան, «Հայասի գրուպ»ՍՊԸ

2006-2007թթ.՝ առաջին կարգի  մասնագետ, ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն