Տեղեկատվություն դոնորներին

Ամեն օր, ամեն րոպե որևէ մեկը կարիք է ունենում արյան փոխներարկման: Այդ արյունը կարող է տալ կամավոր դոնորը` մի մարդ, որը որոշել է հանձնել արյուն:

Կան հիվանդություններ, որոնք բուժվում են միայն արյան փոխներարկումով:

Այդ հիվանդ երեխաները սպասում են ձեր հանձնած արյանը, որովհետև ոչ մի դեղորայքով  հնարավոր չէ փոխարինել նրան:

Առողջ մարդը չունի պարտականություն հիվանդ մարդու նկատմամբ: Բայց մի ակնթարթ և իրավիճակը փոփոխվում է: 

Այսօր  նվիրելով մեր արյան մի փոքր մասը հիվանդին, մենք հուսով ենք, որ մեզ կամ մեր մտերիմներին  արյուն պետք  լինելու դեպքում, մեկ ուրիշ բարի մարդ  կվերադարձնի այն:

       Եթե դուք որոշել եք նվիրել ձեր արյունը, ապա պետք է`

  • լինեք 18 տարեկան
  • հիվանդացած չլինեք դեղնախտով
  • վերջին 6 ամսվա ընթացքում բացակայած չլինեք Հայաստանից
  • լինեք առնվազն 53կգ, եթե դուք իգական սեռի ներկայացուցիչ եք, 63կգ, եթե արական սեռի ներկայացուցիչ եք
  • արյան ճնշումը չլինի շատ բարձր կամ ցածր /որոշում է բժիշկը/
  • երակազարկը լինի  60-90 հարված րոպեյում
  • վերջին 6 ամսվա ընթացքում որևէ բժշկական միջամտության ենթարկված չլինեք