Միելոմայի դեմ պայքարի միջազգային օր

Հայաստանը միանում է Միելոմայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա միջոցառումներին՝ պատրաստելով մասնագիտական զեկույցներ և ընթացիկ ինտերակտիվ քննարկում։

ԾՐԱԳԻՐ⤵

1. Ներսես Ղահրամանյան` «Միելոմային հիվանդության նորագույն բուժական մոտեցումները»

2. Մարիա Բադիկյան՝ «Ոսկրածուծի փոխպատվաստման մոտեցումները Միելոմային հիվանդության ժամանակ»

3. Լուսինե Հարությունյան՝ «Ծխացող միելոմա»

4. Գևորգ Սաղումյան՝ «Միելոմային հիվանդությամբ տառապող տարեցների բուժման առանձնահատկությունները»