Հետադարձ կապ

Հասցե` ՀՀ, 0014, ք.Երևան, Ներսիսյան 7

Հեռախոսահամար՝

Կլինիկայի ընդունարան՝ +374 10 283800 (0), +374 10 283810 (0)

Տնօրենի ընդունարան՝ +374 10 283893

Արյան բանկ՝ +374 10 283823

Արյան բաղադրամասերի և պատրաստուկների տրամադրման բաժին՝ +374 10 283811

Էլ-փոստ՝ armhaem@gmail.com