Ընդհանուր տեղեկատվություն

                                                                         

Պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոնը ՀՀ-ում արյան համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման եզակի մասնագիտացված կենտրոնն է:

Կենտրոնն իրականացնում է արյան համակարգի չարորակ հիվանդություններով և արյունաբանական այլ ախտաբանություններով տառապող երեխաների և մեծահասակների լիարժեք ախտորոշում և բուժում՝ ժամանակակից լավագույն սարքավորումներով, միջազգային ուղեցույցներով, բուժական ծրագրերով և գործելակարգերով:

Արյունաբանական կենտրոնում հիվանդների բուժումն իրականացվում է քիմիոթերապիայի ժամանակակից ծրագրերով և աշխարահում ընդունված, բարձր արդյունավետություն ցուցաբերող բուժական ուղղություններով, ինչպիսիք են՝ թիրախային (target therapy) և բջջային թերապիաները` ի դեմս թիրոզին կինազայի ինհիբիտորների և ոսկրածուծի/ցողունային բջիջների փոխպատվաստման: Կենտրոնի ախտորոշիչ և բուժական ծառայությունները տրամադրում են արտերկրի լավագույն հիվանդանոցներում (ամերիկյան` “MD Anderson”, եվրոպական` “Hamburg Eppendorf”,  Պրահայի “Արյունաբանության և արյան փոխներարկման ինստիտուտ ռուսական` “Онкологический Центр им. Д. Рогочева) շարունակաբար վերապատրաստվող մասնագետները:

ԱԿ-ում բուժվող հիվանդությունների ցանկում են.

 • Սուր լեյկեմիաներ՝
 • միելոբլաստային
 • լիմֆոբլաստային
 • Լիմֆոմաներ՝
 • Հոջկինի (HL)
 • Ոչ Հոջկինյան (NHL), որոնց թվում են՝
  • B խոշոր բջջային,
  • ֆոլիկուլյար,
  • T բջջային,
  • էքտրանոդալ և այլն,
 • Միելոմային հիվանդություն՝
 • Վալդենստրեմի մակրոգլոբուլինեմիա
 • Քրոնիկական լեյկեմիաներ՝
 • լիմֆոլեյկոզ,
 • միելոլեյկոզ,
 • թարթչաբջջային լեյկոզ
 • Միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ՝
 • Միելոդիսպլազիա՝ իր բոլոր ենթատեսակներով՝
 • Ռեֆրակտեր անեմիա օղակաձև սիդերոբլաստներով,
 • Ռեֆրակտեր ցիտոպենիա միաբողբոջ դիսպլազիայով,
 • Ռեֆրակտեր ցիտոպենիա մի քանի բողբոջի դիսպլազիայով,
 • Ռեֆրակտեր անեմիա բլաստերի առկայությամբ, I տեսակ,
 • Ռեֆրակտեր անեմիա բլաստերի առկայությամբ, II տեսակ,
 • Չդասակարգված միելոդիսպլաստիկ սինդրոմ
 • Միելոդիսպլաստիկ սինդրոմ՝ ասոցացված 5q դելեցիայի հետ
 • Միելոֆիբրոզ,
 • Քրոնիկական միելոմոնոցիտար լեյկոզ,
 • Էրիթրեմիա,
 • Էսենցիալ թրոմբոցիտեմիա
 • Սակավարյունություններ՝  
 • Երկաթ դեֆիցիտային,
 • Վիտամին B12 դեֆիցիտային,
 • Ֆոլաթթու դեֆիցիտային
 • Ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարյունություններ(Թալասեմիա, Միկրոսֆերոցիտոզ),
 • Ձեռքբերովի հեմոլիտիկ սակավարյունություններ և այլն,
 • Մակարդելիության համակարգի հիվանդություններ
 • Հեմոֆիլիա (ժառանգական և ձեռքբերովի),
 • Թրոմբոֆիլիա
 • Մակարդելիության համակարգի այլ խանգարումներ
 • Թրոմբոցիտար օղակի ախտաբանություններ՝
 • Թրոմբոցիտոպենիկ ծիրանացան,
 • Թրոմբոցիտոպաթիաներ

            Արյունաբանական կենտրոնում գործում են արյան համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման համար անհրաժեշտ ժամանակակից լավագույն սարքավորումներով համալրված լաբորատորիաներ և գործիքային ախտորոշման հետևյալ բաժանմունքները՝

 • Կլինիկական լաբորատորիա՝
 • մորֆոլոգիական,
 • բիոքիմիական,
 • մակարդելիության,
 • սեռոլոգիական,
 • իզոսեռոլոգիական/իմունաբանական,
 • Մոլեկուլյար կենսաբանության և ցիտոգենետիկայի լաբորատորիա՝ հետևյալ հետազոտությունների համար՝
 • Իմունաֆենատիպավորում (հոսքային ցիտոմետրիա/flow cytometry),
 • Ցիտոգենետիկա (կարիոտիպավորում, FISH մեթոդ),
 • էլեկտրոֆորեզ (մեզի և արյան),
 • ՊՇՌ,
 • Սիքվենավորում (հաջորդ սերնդի սիքվենատոր/next generation sequencing/NGS) մուտացիաների հայտնաբերման նպատակով
 • Պաթոլոգիական լաբորատորիա՝ հետևյալ հետազոտությունների համար
 • տրեպանոբիոպտատի,
 • ավշային հանգույցի,
 • փայծաղի,
 • թիմուսի հիստոլոգիական,
 • հիստոքիմիական,
 •  իմունահիստոքիմիական,
 • Էնդոսկոպիկ ծառայություններ ՝
 • գաստրոսկոպիա,
 •  կոլոնոսկոպիա,
 • Համակարգչային շերտագրում (ՀՇ),
 •  Ռենտգեն հետազոտություն,
 • Դուպլեքս հետազոտություն

Արյունաբանական կենտրոնում գործում է

        Ցողունային բջիջների լաբորատորիա, որտեղ իրականացվում է՝

 • ոսկրածուծի,
 • ծայրամասային արյան,
 • պորտալարի,
 • մեզենքիմալ բջիջների մշակում և սառեցում

Արյունաբանական կենտրոնում տեղակայված է Արյան բանկը, որտեղ դոնորական արյունից պատրաստվում են արյան բաղադրամասեր՝ էրիթրոցիտար զանգված, պլազմա, թրոմբոցիտար զանգված (այդ թվում թրոմբոցիտաֆերեզով ստացված), կրեոպրեցիպիտատ:

Արյան բանկը պատրաստում և տրամադրում է բաղադրամասեր ինչպես Արյունաբանական կենտրոնում բուժվող հիվանդների, այնպես էլ Երևան քաղաքի և մարզերի բուժհաստատություններին:

2016թ-ին վերաբացված Արյունաբանական կենտրոնում գործում են՝

 • ՀՀ-ում առաջին  ցողունային բջիջների փոխպատվաստման բաժանմունքը,
 • Ցողունային բջիջների լաբորատորիան,
 • Կլինիկա-դիսպանսեր և կլինիկական արյունաբանական բաժանմունքները,
 • Վերակենդանացման բաժանմունքը,
 • Վիրաբուժական բաժանմունքը,
 • Հեմոֆիլիայի և թրոմբոֆիլիայի կենտրոնը,
 • Նեղ մասնագիտական բաժանմունքներ՝
 • ատամնաբուժական,
 • գինեկոլոգիական,
 • էնդոկրինոլոգիական
 • հոգեբանական ևն:

Կենտրոնի համագործակցություններ

 • Համբուրգ Էպենդորֆ համալսարանական կլինիկա  (Գերմանիա)
 • Արյունաբանության և արյան փոխներարկման ինստիտուտ (Չեխիա)
 • Արյան Ազգային կենտրոն (Իտալիա)
 • NovoNordisk (Շվեյցարիա)
 • Max Foundation (ԱՄՆ)

Արյունաբանական կենտրոնը հանդիսանում է ԵՊԲՀ-ի արյունաբանության ամբիոնի կլինիկական բազա: