Ընդհանուր տեղեկատվություն

ՀՀ առողջապահության նախարարության «Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ն Հայաստանում արյան համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման եզակի մասնագիտացված կենտրոնն է: Կենտրոնն իրականացնում է արյան համակարգի չարորակ հիվանդություններով և արյունաբանական այլ ախտաբանություններով տառապող երեխաների և մեծահասակների լիարժեք ախտորոշում և բուժում՝ ժամանակակից լավագույն սարքավորումներով, միջազգային ուղեցույցներով, բուժական ծրագրերով և գործելակարգերով: Արյունաբանական կենտրոնում հիվանդների բուժումն իրականացվում է քիմիաթերապիայի ժամանակակից ծրագրերով և աշխարհում ընդունված, բարձր արդյունավետություն ունեցող բուժական մեթոդներով՝

 • Թիրախային թերապիա (target therapy)` թիրոզին կինազայի ինհիբիտորների կիրառում
 • Բջջային թերապիա՝ ոսկրածուծի/ցողունային բջիջների փոխպատվաստում

Կենտրոնի ախտորոշիչ և բուժական ծառայությունները տրամադրում են աշխարհի լավագույն հիվանդանոցներում շարունակաբար վերապատրաստվող բժիշկներ («ԲԴ Անդերսոնի կաղցկեղի կենտրոն», «Համբուրգ-Էպենդորֆ համալսարանական կլինիկա», Պրահայի «Արյունաբանության և արյան փոխներարկման ինստիտուտ», «Դ.Ռոգաչովի անվան մանկական արյունաբանության, ուռուցքաբանության և իմունաբանության գիտակլինիկական կենտրոն»):

Արյունաբանական կենտրոնում բուժվող հիվանդությունների ցանկում են.

 • Սուր լեյկեմիաներ՝
 • միելոբլաստային
 • լիմֆոբլաստային
 • Լիմֆոմաներ՝
 • Հոջկինի լիմֆոմա (HL)
 • Ոչ Հոջկինյան լիմֆոմա (NHL), որոնց թվում են՝
 • B խոշոր բջջային լիմֆոմա
 • Ֆոլիկուլյար լիմֆոմա
 • T բջջային լիմֆոմաներ
 • էքտրանոդալ լիմֆոմա և այլն
 • Միելոմային հիվանդություն՝
 • Վալդենստրեմի մակրոգլոբուլինեմիա
 • Քրոնիկական լեյկեմիաներ՝
 • Քրոնիկական լիմֆոլեյկոզ
 • Քրոնիկական միելոլեյկոզ
 • Թարթչաբջջային լեյկոզ
 • Միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ
 • Միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ՝ իր բոլոր ենթատեսակներով
 • Ph բացասական միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ՝
 • Միելոֆիբրոզ
 • Էրիթրեմիա
 • Էսենցիալ թրոմբոցիտեմիա
 • Սակավարյունություններ՝  
 • Երկաթ-դեֆիցիտային
 • Վիտամին B12 դեֆիցիտային
 • Ֆոլաթթու դեֆիցիտային
 • Ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարյունություններ (թալասեմիա, միկրոսֆերոցիտոզ)
 • Ձեռքբերովի հեմոլիտիկ սակավարյունություններ և այլն
 • Մակարդելիության համակարգի հիվանդություններ
 • Հեմոֆիլիա (ժառանգական և ձեռքբերովի)
 • Թրոմբոֆիլիա
 • Մակարդելիության համակարգի այլ խանգարումներ
 • Թրոմբոցիտար օղակի ախտաբանություններ՝
 • Իմուն թրոմբոցիտոպենիկ ծիրանացան
 • Թրոմբոցիտոպաթիաներ Արյունաբանական կենտրոնում գործում են արյան համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման համար անհրաժեշտ ժամանակակից լավագույն սարքավորումներով համալրված լաբորատորիաներ և գործիքային ախտորոշման հետևյալ բաժանմունքներ՝
 • Կլինիկական լաբորատորիա՝
 • մորֆոլոգիական
 • բիոքիմիական
 • մակարդելիության
 • շճաբանական
 • իմունաարյունաբանական
 • Մոլեկուլյար կենսաբանության և ցիտոգենետիկայի լաբորատորիա՝ 
 • Իմունաֆենատիպավորում (հոսքային ցիտոմետրիա/flow cytometry)
 • Ցիտոգենետիկական հետազոտություն (կարիոտիպավորում, FISH մեթոդ)
 • էլեկտրոֆորեզ (մեզի և արյան)
 • Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա (ՊՇՌ)
 • Սիքվենավորում/ԴՆԹ գեների հաջորդականության որոշում (հաջորդ սերնդի սիքվենատոր/next generation sequencing/NGS) գենետիկ մուտացիաների հայտնաբերման նպատակով
 • Հյուսվածաբանական և հիստոքիմիական լաբորատորիա՝
 • տրեպանոբիոպտատի, ավշային հանգույցի, փայծաղի, թիմուսի հետազոտություններ՝
 • հիստոլոգիական,
 • հիստոքիմիական
 • իմունահիստոքիմիական
 • Գործիքային ախտորոշման  բաժանմունք՝
 • Ճառագայթային ախտորոշման բաժին՝
 • համակարգչային շերտագրում
 • թվային ռենտգեն հետազոտություն
 • ուլտրաձայնային հետազոտություն
 • Էնդոսկոպիկ ծառայություններ ՝
 • Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա
 • կոլոնոսկոպիա
 • Ցողունային բջիջների լաբորատորիա, որտեղ մշակվում և սառեցվում են
 • Ոսկրածուծի արյունաստեղծ ցողունային բջիջներ
 • ծայրամասային արյունից ստացված արյունաստեղծ ցողունային բջիջներ
 • պորտալարի արյուն
 • մեզենքիմալ բջիջներ
 • Արյան Բանկ

Արյունաբանական կենտրոնում գործող Արյան բանկում դոնորական արյունից ստացվում են արյան բաղադրամասեր, որոնք տրամադրվում են Արյունաբանական կենտրոնում, ինչպես նաև Երևանի և մարզերի բուժհաստատություններում բուժվող հիվանդներին:

Արյան բանկը կատարում է շրջանառող արյունից ցողունային բջիջների հավաքում (հիվանդներից/դոնորներից), Արյունաբանական կենտրոնում բուժվող հիվանդների բուժական աֆերեզի (լեյկոցիտաֆերեզ, պլազմաֆերեզ) միջոցառումների անցկացում:

Արյունաբանական կենտրոնում գործում են՝

 • Ոսկրածուծի/ցողունային բջիջների փոխպատվաստման բաժանմունք
 • Մեծահասակների կլինիկա-դիսպանսեր և կլինիկական արյունաբանական բաժանմունքներ
 • Մանկական կլինիկա-դիսպանսեր և կլինիկական արյունաբանական բաժանմունքներ
 • Վերակենդանացման բաժանմունք
 • ​​​​​​​Վիրաբուժական բաժանմունք
 • Հեմոֆիլիայի և թրոմբոզների կենտրոն
 • ​​​​​​​Մեծահասակների ուռուցքաբանության և քիմիաթերապիայի կենտրոն
 • Նեղ մասնագիտական կաբինետներ՝
 • ատամնաբուժական
 • էնդոկրինոլոգիական
 • սրտաբանական
 • նյարդաբանական

Կենտրոնը համագործակցում է մի շարք ճանաչված կլինիկաների և կազմակերպությունների հետ՝

 • Սուրբ Հուդայի մանկական հետազոտական հիվանդանոց (ԱՄՆ),
 • Համբուրգ-Էպենդորֆ համալսարանական կլինիկա (Գերմանիա),
 • ՄԴ Անդերսոն քաղցկեղի կենտրոն (ԱՄՆ),
 • Դ.Ռոգաչովի անվան մանկական արյունաբանության, ուռուցքաբանության և իմունաբանության գիտակլինիկական կենտրոն (ՌԴ),
 • Սուրբ Աննայյի մանկական հիվանդանոց (Ավստրիա),
 • Ռ.Մ.Գորբաչովայի անվան մանկական արյունաբանության, ուռուցքաբանության և փոխպատվաստման ինստիտուտ (ՌԴ),
 • Մյունսթերի համալսարանական հիվանդանոց (Գերմանիա),
 • Չինաստանի բժշկական համալսարանի (Թայվան),
 • Դյուսելդորֆի համալսարանական հիվանդանոց (Գերմանիա),
 • Հայդելբերգի համալսարանական հիվանդանոց (Գերմանիա),
 • Արյունաբանության և արյան փոխներարկման ինստիտուտ (Չեխիա),
 • Մոտոլ համալսարանական հիվանդանոցի մանկական արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոն (Չեխիա),
 • Արյան Ազգային կենտրոն (Իտալիա),
 • Լիբանանի մանկական քաղցկեղի կենտրոն (Լիբանան),
 • Հուսեին թագավորի քաղցկեղի կենտրոն (Հորդանան),
 • Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարան (ԱՄՆ),
 • Սթենֆորդի համալսարանի ՄԴՍ կենտրոն և օրթոպեդիայի բաժանմունք (ԱՄՆ),
 • Հարվարդի համալսարանի հեմատոպաթոլոգիայի ամբիոն (ԱՄՆ),
 • Մեյո քլինիքի արյունաբանության բաժանմունք (ԱՄՆ),
 • ԱՄՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի միելոմաների բաժանմունք (ԱՄՆ),
 • ԱՆ Արյունաբանության ազգային բժշկական հետազոտական կենտրոն (ՌԴ),
 • Իաշվիլի մանկական կենտրոնական հիվանդանոց (Վրաստան),
 • Լունդի համալսարանական հիվանդանոց (Շվեդիա),
 • Պետական գիտահետազոտական մանկական ուռուցքաարյունաբանական կենտրոն (Բելառուսի Հանրապետություն)
 • Ժորժ Պոմպիդուի հիվանդանոցի արյունաբանական կլինիկա (Ֆրանսիա),
 • Մոֆֆիթթի քաղցկեղի կենտրոն (ԱՄՆ),
 •  Գրացի համալսարանական հիվանդանոց (Ավստրիա),
 • Մեմորիալ-Սլոան Քեթթերինգ քաղցկեղի կենտրոն (ԱՄՆ),
 • Կարմանոս քաղցկեղի կենտրոն (ԱՄՆ),
 • NovoNordisk ընկերություն (Շվեյցարիա),
 • Hilf Fur Armenia հիմնադրամ (Գերմանիա),
 •  Max Foundation (ԱՄՆ),
 • Cure2Children հիմնադրամ (Իտալիա):

Արյունաբանական կենտրոնը հանդիսանում է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի արյունաբանության ամբիոնի, ուռուցքաբանության ամբիոնի և մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոնի կլինիկական բազա: