Ռեֆրակտեր - ռեցիդիվող լիմֆոմաներ. ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները

Հունիսի 4-ին Ռեդիսոն Բլու հյուրանոցային համալիրում կայացավ «Ռեֆրակտեր - ռեցիդիվող լիմֆոմաներ. ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» խորագրով կոնֆերանս։ Այն կազմակերպվել էր «Հայկական Արյունաբանական Ասոցիացիա»-ի, Պրոֆ. Ռ․ Հ․ Յոլյանի անվ. Արյունաբանական կենտրոնի և ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի արյունաբանության և տրանսֆուզիոն բժշկության ամբիոնի կողմից։ Կոնֆերանսի շրջանակներում հնչեցին մի շարք արդիական թեմաներ, այն ավարտվեց ինտերակտիվ քննարկմամբ: