ԴԻԱՆԱ ՌԱԶՄԻԿԻ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

Կրթություն

2011-2015թթ․՝ասպիրանտուրա, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

2003-2005թթ.՝ մագիստրատուրա, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

1999-2003թթ.՝ բակալավրիատ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեություն

2019թ․մարտի 14-ից՝ Մանրէաբանական և արտադրանքի որակի վերահսկողության լաբորատորիայի ղեկավար, ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

2018թ․-ից մինչ այսօր՝  դասախոս, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

2014թ.-ից  մինչ այսօր՝  գիտաշխատող, ԵՊՀ Կեսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսատեխնոլոգիայի և կենսաէներգետիկայի լաբորատորիա

2018-2019թթ․՝դասախոս, Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

2018թ․սեպտեմբեր-նոյեմբեր՝  դասախոս, Ավանդական բժշկության համալսարան

2017-2018 թթ.՝ ուսուցիչ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի «Հերացի» ավագ դպրոց

2004-2013 թթ.՝ ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

Դիանա Սողոմոնյանը անդամակցում է բազմաթիվ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների (FEMS, ASM, PABA, FEBS) և հանդիսանում է մի շարք գիտական աշխատանքների հեղինակ։