Լաուրա Բադալի Մուրադյան

Կրթություն

1988թ.՝ ասպիրանտուրա, բ.գ.թ. աստիճան, Մոսկվա

1963-1969թթ.՝բուժական գծով բժիշկ, ԵՊԲԻ, Երևան

Աշխատանքային գործունեություն

1969թ.-ից մինչ այսօր աշխատում է «Ռ.Հ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ում

1992թ.-ից Լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունքի վարիչ