Կանոնադրություն

Փաստաթղթի անվանումը

Ընդունող մարմին

Փաստաթղթի համարը

Ընդունման ամսաթիվը

Սամվել Դանիելյանին Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՊՐՈՖ. Ռ. Յոլանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրեն նշանակելու մասին

14.01.2019

«ՀՀ ԱՆ «Ռ.Օ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կանոնադրություն

26.07.2000

Սամվել Դանիելյանին Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության «ՊՐՈՖ. Ռ. Յոլանի անվան արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին

ՀՀ ԱՆ

235-Ա

21.06.2018

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՄԱՐԴՈՒ ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԱԺ

ՀՕ-275-Ն

15.11.2011 թ.

«Արյան և արյան բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության» Ազգային ծրագիր

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ կառավարության 2012 թ. մարտի 1-ի նիստի N 8 արձանագրային որոշման

Ձև 4

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-4

24.01.2012թ.

ԿԱՐԳԵՐ ԱՐՅԱՆ, ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

ՀՀ ԱՆ

02-Ն

24.01.2012թ.

Դոնորի հարցաթերթիկ (Ձև 1)

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-1

24.01.2012թ.

Ձև 2

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-2

24.01.2012թ.

Ձև 3

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-3

24.01.2012թ.

Ձև 5

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-5

24.01.2012թ.

Ձև 6

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-6

24.01.2012թ.

Ձև 7

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-7

24.01.2012թ.

Ձև 8

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-8

24.01.2012թ.

Ձև 9

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-9

24.01.2012թ.

Ձև 10

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-10

24.01.2012թ.

Ձև 11

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-11

24.01.2012թ.

Ձև 12

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-12

24.01.2012թ.

Ձև 13

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-13

24.01.2012թ.

Ձև 14

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-14

24.01.2012թ.

Ձև 15

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-15

24.01.2012թ.

Ձև 16

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-16

24.01.2012թ.

Ձև 17

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-17

24.01.2012թ.

Ձև 18

ՀՀ ԱՆ

02-Ն Հավելված-18

24.01.2012թ.

«Արյան, դրա բաղադրամասերի որակական հատկանիշների ապահովման նպատակով հատուկ ջերմային և անվտանգության պայմաններում պահպանման» կարգ

ՀՀ ԱՆ

03-Ն

25.01.2012 թ.

«Արյան դոնորի կողմից արյուն կամ արյան բաղադրամաս հանձնելու հաճախականություն»

ՀՀ ԱՆ

10-Ն

15.05.2012թ.

ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ, ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐԻ ԱՐՅՈՒՆԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀՀ ԱՆ

21-Ն

18.10.2018թ.

«Արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկը, իրականացման կարգը և մեթոդները»

ՀՀ ԱՆ

12-Ն

07.08.2012թ.

ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀՀ ԱՆ

22-Ն

18.10.2018թ.

Դոնորի արյունատվությունը հաստատող փաստաթուղթ

ՀՀ ԱՆ

17-Ն

10.10.2012թ.

Դոնորին տրվող տեղեկատվական թերթիկի, համաձայնության և դոնորի առողջության վերաբերյալ հայտարարագրի ձևերը

ՀՀ ԱՆ

18-Ն

10.10.2012թ.

ԱՐՅԱՆ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

ՀՀ ԱՆ

19-Ն

18.10.2018թ.

Արյունը կամ դրա բաղադրամասերը վերցնելուց առաջ արյան դոնորի առողջության պահպանման նպատակով վերջինիս կողմից անվճար բժշկական հետազոտություն անցնելու կարգը`

ՀՀ ԱՆ

06-Ն

07.02.2013թ.

ԱՐՅՈՒՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՌԱՋ ԵՎ ՀԵՏՈ ԴՈՆՈՐԻՆ ՍՆՆԴԻ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԾԱԽՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՀՀ ԱՆ

20-Ն

18.10.2018

Արյան հավաքման դեպքում բժշկական կազմակերպության կողմից անհրաժեշտ քանակությամբ արյան վերցման, պիտակավորման և հետազոտության ուղարկելու կարգը

ՀՀ ԱՆ

07-Ն

08.02.2013թ.

Արյան դոնորի իմունացման կարգ

ՀՀ ԱՆ

N 52-Ն

23.10.2015թ.

ՀՀ–ում գրանցված հակավարակային դեղերի ցանկ

ՀՀ կառավարություն

2018թ. մարտի 6-ի թիվ 225–Ն որոշում

20.03.2018

ՀՀ –ում գրանցված հոգեմետ նյութ պարունակող դեղերի ցանկ

ՀՀ կառավարություն

2018թ.–ի մարտի 6-ի թիվ 225–Ն որոշում

20.03.2018